ارائه ضمانت نامه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات ما
  4. chevron_right
  5. ارائه ضمانت نامه

اشخاص حقیقی یا حقوقی در روند گسترش فعالیت‌های خود و در زمان عقد قراردادهای کاری، نیازمند ضمانت‌نامه‌هایی به شرح ذیل می‌باشند:

1 – شرکت در مناقصات
2 – دریافت پیش پرداخت قراردادها
3 – حسن انجام تعهدات
4 – پرداخت دیون و انجام تعهدات به نفع سازمانهای دولتی
5 – اعتباری به منظور ارائه به نهادهای مالی و

خدمات
فهرست