صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی (سهامی خاص) پس از اخذ مجوزهای لازم در سال ۱۳99، از ابتدای سال ۱400 با سهام 20% بخش دولتی (پژوهشگاه پلیمر) و 80% بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است. مأموریت صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی ارائه خدمات مالی و مشاوره ­ای به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است. این خدمات شامل صدور انواع ضمانت ­نامه، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره ­شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش­ بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ­ای مرتبط بوده است.

اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی

تامین سرمایه خطرپذیر و مشارکت و سرمایه گذاری

تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری

صدور ضمانتنامه های موردنیاز موسسات پژوهشی و فناوری

% 0
سهام بخش دولتی
% 0
سهام بخش خصوصی

"*" indicates required fields

آیا در حال حاضر اعضا یا خود شرکت چک برگشتی یا اقساط معوقه دارند؟*
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, docx, txt, jpg, png, , Max. file size: 20 MB.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: pdf, docx, txt, jpg, png, , Max. file size: 20 MB.
      این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .