درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی (سهامی خاص) پس از اخذ مجوزهای لازم در سال ۱۳99، از ابتدای سال ۱400 با سهام 40% بخش دولتی (پژوهشگاه پلیمر) و 60% بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است.

مأموریت صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی ارائه خدمات مالی و مشاوره ­ای به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است.

این خدمات شامل صدور انواع ضمانت ­نامه، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره ­شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش­ بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ­ای مرتبط بوده است.

سهام بخش دولتی40%
40%
سهام بخش خصوصی60%
60%
تعیین حد اعتباری اولیه
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.

فهرست