سرمایه گذاری و مشارکت​

صندوق مواد پیشرفته و انرژی نیز با بهره‌مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، به کمک کارآفرینان، مخترعان و مبتکران آمده تا آن‌ها را در جهت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری یاری نماید. شایان ذکر است که این صندوق، از طریق مشارکت و همکاری در ایجاد شتابدهنده های فناوری و صندوقهای جسورانه در کشور(در حوزه های مختلف فناوری شامل: نانو، بیو، ICT، دارویی، پزشکی و بازی و انیمیشن) بستری را فراهم نموده است تا صاحبان کسب و کار نوپا بتوانند با استفاده از بهره برداری از این ظرفیت و همچنین بهره مندی از تجربه متخصصین و مشاوران صندوق، در سریعترین زمان ممکن، طرح فناورانه خود را به بازارهای بزرگ داخلی و خارجی معرفی نماید. بدیهی است شرکتهای سرمایه گذاری شده از طریق این صندوق می توانند از سبد خدمات مالی صندوق (شامل: لیزینگ محصولات، تسهیلات سرمایه در گردش، صدور ضمانت نامه برای ذینفعان و … ) برای تسریع در تجاری سازی طرح خود، بهره مند گردند.
sar

فرایند سرمایه گذاری

پیش غربالگری

در مرحله پیش غربالگری «فایل ارزیابی اولیه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی» را تکمیل نموده و با موضوع «درخواست سرمایه‌گذاری» ارسال نمایید.

غربالگری
در صورت تایید کارگروه داخلی واحد سرمایه‌گذاری، تیم کارآفرین ارائه‌ای در خصوص طرح مدنظر خواهد داشت. این جلسه شامل ارائه ۲۰ دقیقه‌ای فایل پیچ دک ارسالی و پرسش و پاسخ بوده که جمعا حدود ۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد. براساس معیار‌های سرمایه گذاری، نامه تایید و یا رد غربالگری اولیه توسط کارگروه داخلی واحد سرمایه‌گذاری ارسال خواهد شد.
گزارش موشکافانه
در صورت تایید طرح در کمیته سرمایه گذاری صندوق، طرح وارد فرایند تهیه گزارش موشکافانه می‌گردد. در این مرحله تیم کارآفرین با راهنمایی صندوق اقدام به تهیه موارد مورد نیاز برای تهیه گزارش موشکافانه شامل طرح کسب‌وکار، ارائه‏‌ها و پیش بینی‌های مالی می‌نماید. دراین مرحله مذاکرات اولیه در خصوص چارچوب مبنایی و ارزشگذاری آغاز می‌گردد تا طرفین مذاکره نسبت به ارزشگذاری طرح و مدل قرارداد به توافق اولیه برسند و امکان ادامه مذاکرات فراهم گردد.
rprt
مذاکرات و عقد قرارداد
پس از تهیه گزارش موشکافانه و تایید آن توسط کمیته سرمایه‌گذاری، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی اقدام به تهیه چارچوب مبنایی می‌نماید. در این مرحله توافق در خصوص مواردی نظیر میزان سهام طرفین، اعضای هیئت مدیره و نوع سهام شکل می‌گیرد و مفاد قرارداد متناسب با توافق به عمل آمده در متن چارچوب مبنایی تنظیم می‌گردد و کلیه مستندات مورد نیاز به امضای طرفین می‌رسد.
سرمایه گذاری و حمایت
چنانچه پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت‌گرفته و ارائه گزارش آن، کمیته سرمایه‌گذاری به این نتیجه برسد که در گزینه پیشنهادی سرمایه‌‎گذاری نماید، قراردادی مابین صندوق و سرمایه‌پذیر منعقد می‌گردد. بر اساس میزان مشارکت صندوق در شرکت مورد نظر حداقل یک نفر نماینده در هیئت مدیره آن شرکت منصوب خواهدشد تا علاوه بر تامین نیازهای مالی، به واسطه برخورداری از دانش و تخصص مورد نیاز در جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استارتاپ‌ها، بتواند در راهبری شرکت‌ها نقش موثری ایفا نماید. سیاست سرمایه‌گذاری در شرکت‌های منتخب معمولا به صورت مرحله‌ای خواهد بود. بدین معنی که اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شاخص‌های کلیدی عملکرد تعیین شده خود دست پیدا کردند و ارزش افزوده مناسبی را در بازه زمانی تعیین شده ایجاد نمودند، سرمایه مرحله بعد آنها تزریق خواهدشد.