ارائه تسهیلات

یکی از وظایف صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی ارائه انواع تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و فناور می­ باشد. براین اساس این صندوق در قالب عقود مبادله ای انواع تسهیلات جعاله، لیزینگ، فروش اقساطی، خرید دین، اجاره به شرط تملیک و … را با شرایط تسهیل شده به شرکتهای دانش بنیان و فناور پرداخت می نماید

tas

انواع تسهیلات

صندوق مواد پیشرفته و انرژی با هدف کمک به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط تسهیلات زیر را ارائه می‌دهد:

فرایند اعطای تسهیلات