خدمات ما

اشخاص حقیقی یا حقوقی در روند گسترش فعالیت‌های خود و در زمان عقد قراردادهای کاری، نیازمند ضمانت‌نامه‌هایی می‌باشند.
قرض الحسنه، فروش اقساطی، تضمین تسهیلات، خرید تضمینی (سلف)، جعاله و لیزینگ محصولات دانش بنیان و فناور از جمله موارد تسهیلات صندوق می باشند.
صندوق مواد پیشرفته و انرژی نیز با بهره‌مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، نوآوران را در جهت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری ایشان یاری می‌نماید.

چرا استفاده از صندوق

از جمله مشکلاتی که شرکت‌های فناور و یا نوپا در مواجه با سیستم بانکی مواجه هستند، وثیقه و تضامین مورد انتظار بانک می‌باشد که معمولاً معادل 120درصد ارزش ضمانت‌نامه صادره به صورت نقدی یا ترهین ملک و سایر وثایق معتبر می‌باشد که فراهم نمودن آن امری مشکل به نظر می‌رسد.

لذا صندوق مواد پیشرفته و انرژی برای رفع مشکل فوق و براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/9/22 مصوب هیئت وزیران مجاز است (همانند دیگر بانک‌های عامل)، برای شرکت‌های فناور سراسر کشور، ضمانت‌نامه صادر نماید. لازم به ذکر است که این صندوق با توجه به دارا بودن توانمندی مناسب در خصوص ارزیابی ریسک تعهدات شرکت‌ها و همچنین تنوع و انعطاف لازم در خصوص اخذ وثایق و تضامین، صدور ضمانت‌نامه را تسهیل می‌نماید.