صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی، به عنوان یک نهاد مالی تخصصی به منظور توسعه و تقویت کسب و کارهای فناورانه فعال در حوزه مواد پیشرفته، آب و انرژی، در ابتدای سال 1400 شروع به فعالیت کرد.

خدمات

اهداف

اراده خدمات به کسب و کار های فناورانه و تعامل با صنایع بزرگ کشور

اهرم سازی منابع مالی اکوسیستم دانش بنیان جهت تامین مالی طرح های فناورانه

تامین مالی کسب و کارهای فناورانه از طریق ابزار های نوین مالی

سرمایه گذاری (مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی) از طرح های فناورانه و دانش بنیان

عملکرد صندوق

0 میلیارد تومان
ضمانت نامه صادر شده
0 میلیارد تومان
تسهیلات پرداختی
0
حمایت از استارتاپ
0 میلیارد تومان
سرمایه گذاری

ماموریت و تمایز

ماموریت صندوق مواد

ماموریت صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی، ارائه خدمات مالی و مشاوره ­ای به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است. این خدمات شامل صدور انواع ضمانت ­نامه، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره ­شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش­ بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ­ای مرتبط بوده است.

تمایز صندوق مواد

ارتباط و اتصال شرکت های دانش بنیان به صنایع بزرگ هدف

همکاری راهبردی با شرکت های دانش بنیان مستعد حوزه فعالیتی صندوق

تامین مالی طرح های فناورانه از طریق ابزار های نوین مالی

ارائه خدمات و تحول تعاملات مالی متنوع با شرکت های دانش بنیان

اخبار

آغاز ثبت نام بر خط صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی

همکاران ما

[show-map id="1"]

نقشه ضمانت نامه های صادر شده

آمار ضمانت نامه های صادره در استان های سراسر کشور از سال 1390

2 ضمانت نامه صادر شده خراسان رضوی
213 ضمانت نامه صادر شده در تهران
25 ضمانت نامه صادر شده در اردبیل
1 ضمانت نامه صادر شده در یزد
182 ضمانت نامه صادر شده در اصفهان
1 ضمانت نامه صادر شده در بوشهر
11 ضمانت نامه صادر شده در خوزستان
3 ضمانت نامه صادر شده در بندرعباس
2 ضمانت نامه صادر شده در زاهدان
15 ضمانت نامه صادر شده در البرز