صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی

درباره ما

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی، به عنوان یک نهاد مالی تخصصی به منظور توسعه و تقویت کسب و کارهای فناورانه فعال در حوزه مواد پیشرفته، آب و انرژی، در ابتدای سال 1400 شروع به فعالیت کرد.

اهداف صندوق

صندوق پژوهش و فناوری

حمایت از توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان در حوزه مواد پیشرفته، آب و انرژی

تسهیل فرآیند تجاری‌سازی با ابزارهای مالی و مدیریتی

حمایت از توسعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه

کمک به کارآفرینی سازمانی در حوزه فناوریهای پیشرفته

اخبار

همکاران ما

فهرست